Kindcentrum De Matrix

Kraanvogellaan 4 5221 GB Den Bosch

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Matrix
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Matrix
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Matrix
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Matrix
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Matrix

Het team

Toelichting van de school

In onze organisatie zijn, naast veel vrouwen, vijf mannen werkzaam. Vier mannelijke leerkrachten en een mannelijke conciërge.

Bij een vacature geven wij, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur aan een man.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft, komt er een leerkracht vervangen vanuit de vervangerspool.

De leerkracht heeft altijd een programma voor de hele week klaar liggen waarmee de inval leerkracht direct kan starten. Er ligt een document klaar met de vaste afspraken, bijzonderheden en een plattegrond van de groep

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Kindcentrum de Matrix werken we in een homogene groep met 3 niveaus. De basisgroep, een groep leerlingen die na een korte instructie eerder aan de slag kan en extra opdrachten krijgt en een groep leerlingen die na de basisuitleg verlengde instructie krijgt en samen met de leerkracht de oefening start.

Kinderen hebben verschillende onderwijsbehoeften. Naast deze 3 groepen worden er met individuele leerlingen taakafspraken gemaakt. Deze taalafspraken hebben betrekking op procesaanpak, werkhouding, hoeveelheid, niveau of extra uitdaging.

Voor de leerlingen die meer nodig hebben dan de leerkracht in de groep kan geven, bekijken we samen met de ouders wat de onderwijsbehoefte van deze leerling is. Om de onderwijsbehoefte in kaart te brengen kunnen we gebruik maken van de rekenspecialist, gedragsspecialist of de intern begeleider.

Wanneer de basisondersteuning niet voldoende is voor een leerling kunnen we aan het samenwerkingsverband "De Meierij" vragen om mee te denken en eventueel extra ondersteuning te bieden in de vorm van een arrangement.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie ondersteuningsprofiel

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven