ATO-basisschool Meander

Braspenninglaan 171 5237 NS Den Bosch

hoofdlocatie

In het kort

Toelichting van de school

Beste geïnteresseerde in Kindcentrum Meander,

prettig dat u een kijkje neemt in onze Vensters. Ik nodig u van harte uit om onze website (www.kcmeander.nl) te bezoeken voor meer informatie en uiteraard bent u van harte welkom een kijkje te komen nemen in 's Hertogenbosch.

Wij zijn momenteel druk bezig om de Vensters aan te vullen. Mocht u dringende vragen hebben dan neemt u gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Peter de Baar
directeur KC Meander

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol leren
  • Welbevinden staat centraal
  • Autonomie en eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal in de Maaspoort is dalend. Ook op Kindcentrum Meander is de laatste jaren het leerlingaantal gedaald maar neemt nu wat meer stabiliteit aan. We merken in het schooljaar 2018-2019 een toenemende belangstelling op en we zien meer aanmeldingen dan voorbije jaren. Vanaf 1-8-19 hebben we weer twee onderbouwgroepen die elk met ongeveer 18 kinderen van start zijn gegaan. Met het aantal bekende aanmeldingen eindigen de beide groepen met ongeveer 26 kinderen per groep. Dat is een reële stijging tov andere jaren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 hanteren we het vijf gelijke dagen model waarbij we op alle dagen van de week, en voor alle kinderen, onderwijs verzorgen van 8.30 - 14.00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven