ATO-basisschool Meander

Braspenninglaan 171 5237 NS Den Bosch

hoofdlocatie

In het kort

Toelichting van de school

Beste geïnteresseerde in Kindcentrum Meander,

Wat fijn dat u een kijkje neemt in onze Vensters. Ik nodig u van harte uit om onze website (www.kcmeander.nl) te bezoeken voor meer informatie en uiteraard bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Hartelijke groeten,

Sandy van Meeteren

Directeur KC Meander

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol leren
  • Welbevinden staat centraal
  • Autonomie en eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op Kindcentrum Meander is stijgend. We hebben op dit moment veel aanmeldingen van (toekomstige) kleuters. We vinden het heel fijn dat de afgelopen jaren ouders bewust voor onze school kiezen vanwege ons onderwijsconcept. 

KC Meander ligt in het mooie Maasgebied waar kinderen volop kunnen ontdekken, onderzoeken en zich ontwikkelen. Dit natuurgebied past uitstekend bij de 5 stromingen waar KC Meander voor staat en die in deze schoolgids beschreven staan. Een kind kan in ons kindcentrum al starten vanaf 2.5 jaar op het peuterarrangement en ontdekt dan ontwikkelingsgericht de wereld om zich heen. We gaan op excursie binnen onze betekenisvolle thema’s of halen gastsprekers/activiteiten binnen die passen bij de belevingswereld van onze peuters/kleuters en basisschoolleerlingen. We bewegen met de kinderen mee en proberen zo passend mogelijk het onderwijs en de opvang af te stemmen. Het motto van onze school is daarom ook passend: “Grow with the Flow"

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 hanteren we het vijf gelijke dagen model waarbij we op alle dagen van de week, en voor alle kinderen, onderwijs verzorgen van 8.30 - 14.00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven