Montessorischool Merlijn (ATO-Scholenkring)

Zilverkruid 12 5237 HA Den Bosch

 • Wij bieden grote thema's aan, waarbij elk kind de vrijheid krijgt om op een eigen manier de kennis te verwerken en toe te passen.
 • Onze montessorischool bestaat nu al meer dan 30 jaar.
 • Wij geven de middelen om zelf de wereld te ontdekken. Zo halen wij niet de wereld naar het kind, maar het kind stapt zelf de wereld in.
 • In alle groepen werken we met klassieke montessorimaterialen en moderne taal- en rekenlijnen die speciaal voor montessorischolen zijn.
 • Wij leren om zorg te dragen voor onszelf én onze omgeving; zo ook in onze moestuin en bij huishoudelijke taken in de school.

In het kort

Toelichting van de school

Merlijn is een moderne montessorischool waar onze kernwaarden centraal staan: vertrouwen, eigenheid, plezier, verantwoordelijkheid, inspireren en nieuwsgierig zijn. Met acht groepen is Merlijn een gemoedelijke school. In onze heterogene groepen blijven kinderen drie jaar lang in dezelfde groep en zijn daardoor een keer de jongste, de middelste en de oudste. Hierdoor bouwen de kinderen een goede band op met leerkrachten en kennen bijna alle kinderen elkaar. Kinderen krijgen veel vrijheid om hun eigen ontwikkeling richting te geven; bijvoorbeeld door hun eigen werk te kiezen en te kiezen waar en met wie ze willen werken. Dat is terug te zien in in de centrale hal, waar kinderen, van jong tot oud, met en naast elkaar werken. Merlijn is een bedrijvige school die echt van de kinderen is. Voor een sfeerimpressie kunt u dit filmpje bekijken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vertrouwen
 • Eigenheid
 • Plezier
 • Verantwoordelijkheid
 • Inspireren & nieuwsgierig zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van Montessorischool Merlijn is stabiel. Meestal zijn er meer aanmeldingen dan dat er plek is, waardoor het aantal groepen en de groepsgroottes gelijk kunnen blijven. Het aannamebeleid is erop gericht om groepen van 27 kinderen te hanteren.

De school bestaat uit acht heterogene groepen:  

 • OB1 - groep 1/2
 • OB2 - groep 1/2

 • MB1 - groep 3/4/5
 • MB2 - groep 3/4/5
 • MB3 - groep 3/4/5

 • BB1 - groep 6/7/8
 • BB2 - groep 6/7/8
 • BB3 - groep 6/7/8
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsplan
Veiligheid vinden we erg belangrijk. Op de volgende manieren werken we hieraan:

 • We hebben een veiligheidsplan. Daarin leggen we uit hoe we zorgen voor een veilige omgeving voor kinderen en medewerkers;
 • We hebben leerkrachten met een EHBO-diploma en leerkrachten die weten wat ze moeten doen bij een incident (bedrijfhulpverleners);
 • Twee keer per jaar doen we een ontruimingsoefening met de kinderen. Zo weten ze wat ze moeten doen als er bijvoorbeeld brand is;
 • Twee keer per jaar houden ween inruimingsoefening met de kinderen. Zo weten ze wat ze moeten doen bij bijvoorbeeld een NLAlert.

Verkeersveiligheid rondom school
Tijdens het brengen en halen is het erg druk op het Zilverkruid. Om alle kinderen en ouders veilig te kunnen laten bewegen, geldt op het gehele Zilverkruid een stopverbod. Parkeren mag alleen in de parkeervakken (maar niet tegen de parkeervakken aan). Er is voldoende parkeergelegenheid bij De Schans en via het zebrapad kunt u veilig naar school lopen.

Protocol schorsen en verwijderen
Montessorischool Merlijn biedt een veilige leeromgeving voor kinderen, ouders en medewerkers. We behandelen elkaar met respect en we hebben gedragsregels die voor iedereen gelden. Die staan in het Veiligheidsplan. Daarin staat ook hoe we omgaan met ongewenst gedrag. 

Is er toch sprake van onveiligheid, bijvoorbeeld omdat het kind een bedreiging vormt voor zichzelf of anderen? Dan kunnen we kiezen voor een time-out, voor verwijdering of schorsing. Dit is een ingrijpende maatregel. We hebben hiervoor een uitvoerige procedure die u in de bijlage vindt.

Meldcode kindermishandeling
Vermoeden we dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan volgen we de vijf stappen uit de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze school heeft hiervoor een aandachtsfunctionaris. Deze medewerker houdt in de gaten of we het stappenplan goed volgen.

Terug naar boven