Montessorischool Merlijn (ATO-Scholenkring)

Zilverkruid 12 5237 HA Den Bosch

  • Door bij verschillende thema's ook creatief bezig te zijn, onthouden kinderen veel beter. Werken met je handen is daarbij noodzakelijk.
  • Onze montessorischool bestaat nu al meer dan 30 jaar.
  • Op onze school zorgen wij dat de kinderen nieuwsgierig blijven naar de wereld om hen heen.
  • Door middel van het montessori materiaal kunnen kinderen op hun eigen tempo, zelfstandig leren.
  • Op onze school leren wij om zorg te hebben voor ons zelf en de omgeving waarin wij leven.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Montessorischool Merlijn. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Montessorischool Merlijn vormt samen met een andere basisschool en kinderdagverblijf het Kinderspeelkasteel een kindcentrum: Kindcentrum Maaspoort.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven