ATO-kindcentrum Caleidoscoop

Fluitenkruid 8 5236 TL Den Bosch

Schoolfoto van ATO-kindcentrum Caleidoscoop

Het team

Toelichting van de school

Het is een bewuste keuze dat wij veel personeel inzetten in groepen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als bestuur zijn we aangesloten bij de invalpool OMC073. Bij vervanging van ziekte of vervanging van verlof voor een leerkracht wordt er een aanvraag gedaan in het digitale systeem genaamd de Vervangingsmanager. Daarnaast wordt er ook intern gekeken of de vervanging opgelost kan worden met eigen personeel. Voor het vervangen van leerkrachten is er een stroomschema opgesteld. Dit kunt u vinden in de bijlage behorende bij deze indicator.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt waarin exact staat beschreven wat de missie is, het beleid en de financiële inrichting. Dit zijn de kaders waarin wordt gewerkt. Iedere school is wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel te maken. In dit profiel staat beschreven hoe de basiskwaliteit en de basisondersteuning vorm wordt gegeven en een analyse van de mogelijkheden van de school. Daarnaast staat beschreven welke extra ondersteuning een school kan bieden, hoe de zorgstructuur is van de school en wat de grenzen zijn van de school. Als laatste wordt uitgelegd wat de doelen en ambities zijn voor de komende jaren. Een ouder kan zo snel inzicht krijgen wat een school kan bieden voor een kind. Caleidoscoop heeft een uitgebreid schoolondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven