ATO-kindcentrum Caleidoscoop

Fluitenkruid 8 5236 TL Den Bosch

Schoolfoto van ATO-kindcentrum Caleidoscoop

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Caleidoscoop. Een aantal belangrijke gegevens vind u op deze site. De gegevens zijn van onafhankelijke instanties zoals DUO en inspectie. Hebt u interesse in meer dan kale cijfers dan nodigen we u uit om een afspraak te maken voor een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking
  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Actief burgerschap
  • Engels in alle groepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Caleidoscoop is in 1999 gestart. De school is explosief gegroeid tot 2012. De geboortecijfers in Empel lopen terug dus het aanbod van nieuwe leerlingen loopt ook terug. De prognose is dat de komende jaren de school nog licht daalt in leerlingaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
353
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven