ATO-Jenaplan Kindcentrum de Ontdekking

Rijzertlaan 242 5223 JR Den Bosch

  • Peuters en kleuters op het plein
  • Kinderen hebben een weekplanner en tijdens de blokperiode werken ze zelfstandig.
  • Kinderen vertellen een verhaal met behulp van zelfgemaakte tekeningen.
  • Kinderen van groep 5 t/m 8 zitten in de kinderraad onder begeleiding van de directeur komen zij ongeveer 1x in de maand bij elkaar.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven