ATO-Jenaplan Kindcentrum de Ontdekking

Rijzertlaan 242 5223 JR Den Bosch

  • Peuters en kleuters op het plein
  • Kinderen hebben een weekplanner en tijdens de blokperiode werken ze zelfstandig.
  • Kinderen vertellen een verhaal met behulp van zelfgemaakte tekeningen.
  • Kinderen van groep 5 t/m 8 zitten in de kinderraad onder begeleiding van de directeur komen zij ongeveer 1x in de maand bij elkaar.

In het kort

Toelichting van de school

ATO Jenaplan Kindcentrum de Ontdekking is een Kindcentrum waar onderwijs en opvang worden aangeboden voor kinderen van 0 tot 13 jaar van 07.30 uur tot 18.30 uur.

Wij werken in doorgaande leerlijnen op pedagogisch en didactisch gebied waarbij de kernkwaliteiten van Jenaplan centraal staan. Deze kernkwaliteiten zijn gericht op het kind, het kind in zijn omgeving en het kind in de wereld.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanconcept
  • Samen en soms apart
  • Werken, spel, viering, kring
  • voor 0 tot 13 jaar
  • Diversiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
342
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven