Kindcentrum Aan de Oosterplas

Waalstraat 50 5215 CK Den Bosch

Schoolfoto van Kindcentrum Aan de Oosterplas

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Welkom op de pagina van onze school.

Kindcentrum Aan de Oosterplas biedt kinderen van 0 – 13 jaar een plek waar ze kunnen spelen, groeien, ontdekken en leren. Bij ons staat het kind centraal, we waarderen verschillen en we bereiden ieder kind voor op een betekenisvolle toekomst. Dit doen we door kinderen de juiste kennis, houding en vaardigheden te leren. De slogan "help mij het zelf te doen" bevat de kern van Montessori opvoeding en onderwijs.

Nieuwsgierig naar onze school? Bekijk hier onze gegevens en maak een afspraak om persoonlijk kennis te maken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Binnen en Buiten
  • Twee onderwijsstromen:
  • Methode en Montessori
  • Open en Duidelijk
  • Leren en Groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is schooljaar 2021/2022 gestart met 320 leerlingen.

Deze leerlingen zijn verdeeld over 16 groepen en zijn verdeeld in verschillende bouwen. Zo kent onze school in schooljaar 2021/2022 vier groepen in de kleuterbouw, vier groepen in de onderbouw, vier groepen in de middenbouw en vier groepen in de bovenbouw. Iedere bouw heeft één groep Methodestroom en drie groepen Montessoristroom.

De prognoses van de gemeente ’s-Hertogenbosch geven voor de komende jaren een licht stijgend aantal leerlingen aan. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
326
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven