Kindcentrum aan de Oosterplas

IJsselsingel 40a 5215 CL Den Bosch

Schoolfoto van Kindcentrum aan de Oosterplas

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Welkom op de pagina van onze school.

Kindcentrum Aan de Oosterplas biedt kinderen van 0 – 13 jaar een plek waar ze kunnen spelen, groeien, ontdekken en leren. Bij ons staat het kind centraal, we waarderen verschillen en we bereiden ieder kind voor op een betekenisvolle toekomst. Dit doen we door kinderen de juiste kennis, houding en vaardigheden te leren. De slogan "help mij het zelf te doen" bevat de kern van Montessori opvoeding en onderwijs.

Nieuwsgierig naar onze school? Bekijk hier onze gegevens en maak een afspraak om persoonlijk kennis te maken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • Binnen en Buiten
  • Leren en Groeien
  • Open en Duidelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn verdeeld over heterogeen samengestelde groepen. Zo kent onze school een kleuterbouw (groep 1/2), onderbouw (groep 3/4), middenbouw (5/6) en bovenbouw (7/8). De prognoses van de gemeente 's-Hertogenbosch geven voor de komende jaren een licht stijgend aantal leerlingen aan. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
292
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven