Kindcentrum Sterrenboom

Hengmeng 92 5235 JZ Den Bosch

Schoolfoto van Kindcentrum Sterrenboom

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een openbare basisschool dichtbij huis, waar iedereen gelijk en welkom is.

Wij bieden jou de kansen om je te ontwikkelen en uit te groeien tot wie jij wilt zijn.

Wij bieden kansrijk, leerrijk en kleurrijk onderwijs.

Kindcentrum Sterrenboom is op 1 augustus 2022 ontstaan uit de fusie van de ATO-scholen Sterrenbosch en De Wijboom.

Vanaf 1 augustus 2023 zijn alle leerlingen op 1 school op 1 locatie. Op deze locatie wordt door twee kinderopvangorganisaties samen met de school het kindcentrum gevormd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kansrijk
  • Leerrijk
  • Kleurrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van KC Sterrenboom staan midden in de maatschappij, ze komen uit de buurt rondom de school en kennen elkaar en de wijk goed. Ze spelen op de pleinen en komen lopend en met de fiets naar school. Een deel van de kinderen gaat 's middags op het kindcentrum naar de BSO. Kinderen van KC Sterrenboom zijn creatief en leren in hun eigen tempo. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven