Kindcentrum Sterrenboom

Hengmeng 92 5235 JZ Den Bosch

Schoolfoto van Kindcentrum Sterrenboom

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Sterrenboom 

Kindcentrum Sterrenboom is op 1 augustus 2022 ontstaan uit de fusie van de ATO-scholen Sterrenbosch en De Wijboom.

De school heeft twee locaties: de locatie aan de Hofstedenlaan in 's-Hertogenbosch (voormalige locatie van kindcentrum Sterrenbosch) en de locatie aan de Hengmeng in 's-Hertogenbosch (voormalige locatie van kindcentrum De Wijboom).

Meer informatie over kindcentrum Sterrenboom volgt in april 2023. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleine school
  • met aandacht voor het individu
  • ervaren team
  • met aandacht voor verandering
  • op weg met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
314
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven