Kindcentrum de Rietpluim

Hallehuis 2 9932 CR Delfzijl

  • kleuteringang
  • bibliotheek in school
  • uitdagend onderwijs
  • Wij zorgen tussen een goede balans qua werken op een device en op papier
  • Een impressie van ons nieuwe schoolgebouw

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Leerlingtevredenheidsonderzoek? ?(2022-2023) 

De leerlingen zijn over het algemeen zeer tevreden en geven onze school een 8.4!

Met de leerlingenraad is het resultaat van het tevredenheidsonderzoek?besproken. Zijn gaven een aantal punten terug waar wij als team mee aan de slag kunnen gaan.? De uitkomsten van het onderzoek waren over het algemeen herkenbaar. Mooi om te zien dat dat de kinderen zich best trots voelen op onze school omdat we hoger scoren dan de referentie groep. De tevredenheid over de meesters en de juffen wordt echt herkend. Over het algemeen gaan bijna alle kinderen graag naar school.? Een aandachtspunt is het veilig voelen op school. Er wordt in verhouding niet veel gepest, daar scoren we heel goed op, maar er is nog steeds ontevredenheid over het veilig voelen op school (en naar school gaan). En dan als laatste de ouderbetrokkenheid. Die scoort bij de kinderen heel goed. Er is gevraagd waar dat aan ligt en dat heeft te maken met de ouders die meehelpen op school, zoals de bibliotheek ouders. Dus zichtbare ouders in school.? Het was interessant om de leerlingenraad te horen en te duiden wat zij zien en meemaken.  

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De uitslagen van de tevredenheidspeiling zijn binnen het team, de M.R. en de leerlingenraad besproken. Als ouder kunt u in de rapportage zien wat wij hebben gescoord. Middels deze feedback weten wij waar wij als school nog aan kunnen werken. Maar ook zien we waar onze sterke punten liggen. Als team zijn wij erg tevreden en trots op onze school!
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven