Openbare Basisschool Jan Ligthart

Botterlaan 1 9934 EW Delfzijl

Schoolfoto van Openbare Basisschool Jan Ligthart

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!
Deze schoolpagina geeft u inzicht in de werkwijze en de resultaten van obs Jan Ligthart. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie van het onderwijs, derden en de school. Waar nodig geven we toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolresultaten, Onze school: Samenwerken vanuit betrokkenheid en vertrouwen met aandacht voor ieders talent!
Kernwaarden: betrokkenheid, zelfstandigheid, vertrouwen, talentontwikkeling en plezier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol leren
  • Vertrouwen en veiligheid
  • Samenwerken is groeien
  • Talentontwikkeling en plezier
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er zitten 76 leerlingen op de Jan Ligthartschool. We kennen elkaar en er heerst een fijne, gemoedelijke sfeer. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven