CBS De Zaaier

Gersteland 1 9932 HZ Delfzijl

Schoolfoto van CBS De Zaaier

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van CBS De Zaaier. De Zaaier is een dynamische vooruitstrevende school. Ouders zijn zeer betrokken en ondersteunen ons bij veel van onze activiteiten. Projecten doen we schoolbreed. Elk kind heeft recht op onderwijs wat past bij de persoonlijke vermogens. Dat geldt voor alle niveaus. Leren doe je door te doen en te ervaren. De Zaaier, een school waar je mag laten zien wat je kunt!

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kleinschalig
  • expertise hoogbegaafdheid
  • talenten ontwikkelen/ontdekken
  • Christelijk onderwijs
  • zien en gezien worden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Zaaier heeft 73 kinderen in de reguliere groepen en 29 in de groepen voor hoogbegaafde kinderen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven