Gereformeerde Basisschool Het Baken

Stuurboordlaan 1 9934 JN Delfzijl

  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool Het Baken

In het kort

Toelichting van de school

Kom maar aan boord..

Het Baken is een positieve school voor betrokken christenen. De liefde van Christus, onze Redder, is ons anker en onze motor en vanuit de Bijbel bepalen wij onze koers. We gaan dan ook voor een positieve benadering van kinderen en ouders. Onze kleine school kent een warm en open leef- en leerklimaat en de onderlinge betrokkenheid is groot. Wij weten ons verantwoordelijk voor de groei en het plezier van de kinderen. We willen samen genieten van goed onderwijs, daarom blijven wij onszelf en ons onderwijs steeds verder ontwikkelen.

Wij liggen op koers!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Voor betrokken christenen
  • Positieve benadering
  • Liefde & Respect
  • Veilig & Verantwoordelijk
  • Groei & Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleine school met rond de 70 leerlingen, verdeeld over vier combinatiegroepen; 1/2  3/4, 5,6  en 7,8. De laatste jaren weten meer betrokken christenen ons te vinden. Daar zijn we heel blij mee. Zoekt u een christelijke school met een sterke identiteit? Neem dan contact met ons op! 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Het Baken werken we met een overblijfrooster. Dit betekent dat alle ouders ervoor kiezen om de kinderen tussen de middag op school te laten eten tegen een kleine vergoeding van ca. 0,25 cent per dag. Omdat alle kinderen overblijven en ouders solidair zijn, kunnen we de kosten laag houden. Voor een leerling in groep 1/2 bedragen de overblijfkosten €20,- per jaar. Voor een leerling in groep 3/4 is dit €30,- per jaar. Voor de kinderen in groep 5 t/m 8 is dit €40,- per jaar. Deze bijdrage is vrijwillig. Het bedrag voor tussenschoolse opvang is maximaal €80,- per gezin per jaar. Mochten de kosten voor u een probleem zijn, neem dan gerust contact op met de directeur. 

Voor de opvang voor en na schooltijd heeft onze school afspraken met een nabijgelegen kinderopvang, Small Steps. Deze opvang brengt de kinderen op school en haalt ze na schooltijd ook weer op. De kinderen worden opgevangen op de locatie 'tante Toos'. U kunt met hen overleggen over de opvang tijdens studiedagen en vakanties. 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven