obs De Optimist

Jachtlaan 9c 9934 JA Delfzijl

  • We betrekken kinderen bij hun ontwikkeling door ze keuzemogelijkheden te bieden en ze mee te laten denken over hun leerproces.
  • We zorgen ervoor dat de leerstof voor kinderen betekenis krijgt en boeit. Daardoor gaan ze zichzelf vragen stellen en verbanden leggen.
  • We zorgen voor sterke onderlinge verbondenheid. Zodat kinderen het gevoel hebben dat ze erbij horen en iets voor anderen kunnen betekenen.
  • Wij zorgen voor toekomstgericht en kwalitatief goed onderwijs. Dat doen we o.a. door onszelf en ouders steeds kwaliteitsvragen te stellen.

Contactgegevens

obs De Optimist

Jachtlaan 9c
9934 JA Delfzijl

Telefoon:
0596615211
Schoolwebsite:
www.obsdeoptimist.org
E-mailadres:
lindadegroot@ommeriek.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting openbaar onderwijs Marenland

Aantal scholen:
16
Aantal leerlingen:
2300
Website schoolbestuur:
www.marenland.org

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01

Website samenwerkingsverband:
www.passendonderwijsgroningen.nl

Terug naar boven