Basisschool Kindcentrum Noord

Waddenweg 1 9933 KH Delfzijl

Schoolfoto van Basisschool Kindcentrum Noord

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de bijlage 'schoolanalyse Zien' kunt u de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken van de afgelopen 3 jaar lezen. Ook de analyse en de conclusies voor het veiligheidsbeleid staan hierin verwoord.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Deze enquête is afgenomen dec 2022. De uitkomsten zijn gedeeld met de alle steakholders.
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven