cbs de Vore

Hallehuis 6 9932 CR Delfzijl

  • Schoolfoto van cbs de Vore
  • Schoolfoto van cbs de Vore
  • Schoolfoto van cbs de Vore

In het kort

Toelichting van de school

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschool vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

U begrijpt dat we in deze gids niet alle zaken uitvoerig kunnen beschrijven. Mocht u na het lezen van de gids nog aanvullende informatie wensen, dan kunt u altijd een afspraak met ons (directeur/teamleider) maken voor een aanvullend gesprek. U bent van harte welkom. Hebt u suggesties ten aanzien van de inhoud van deze gids, dan vernemen we dat graag van u.

Hopelijk zult u onze schoolgids met plezier lezen en biedt de informatie steun bij het bepalen van uw keuze en kunt u zich vinden in dee schoolontwikkelingen.

Wij wensen u en uw kinderen een plezierige tijd bij ons op school.

namens het team van CBS de Vore

Henk Ebbers (directeur Kindcentrum Tuikwerd) & Titia Bult (teamleider de Vore)


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Professionaliteit
  • Toekomst
  • Samenwerken
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven