Titus Brandsmaschool

van Rijslaan 6 2625 KX Delft

  • Op onze school heerst een fijne sfeer waarbij leerlingen goed met elkaar omgaan. Foto: gezamenlijk optreden van groep 3 en 8!
  • We sporten en bewegen veel. Twee keer per week gymmen, lekker buitenspelen, tussen de lessen door bewegen in de klas, schaatsen....
  • De leerkracht stuurt, geeft richting, maar de leerling is (ook) eigenaar van zijn onderwijs.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen geven aan dat ze heel tevreden zijn met/op school. Het belangrijkste voor ons is dat ze zich veilig voelen. De leerkrachten leggen heel goed uit en de kinderen vinden dat ze veel leren.

We bespreken deze uitslag met de leerlingenraad om na te gaan waar nog verbeterpunten liggen.

Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0

Terug naar boven