Titus Brandsmaschool

van Rijslaan 6 2625 KX Delft

  • Op onze school heerst een fijne sfeer waarbij leerlingen goed met elkaar omgaan. Foto: gezamenlijk optreden van groep 3 en 8!
  • We sporten en bewegen veel. Twee keer per week gymmen, lekker buitenspelen, tussen de lessen door bewegen in de klas, schaatsen....
  • De leerkracht stuurt, geeft richting, maar de leerling is (ook) eigenaar van zijn onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Titus Brandsmaschool in Delft. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Heeft u vragen over de gegevens op deze site, neemt u dan contact op met school. U kunt ook een kijkje nemen op onze  website . Voor aanmeldingen van nieuwe leerlingen kunt u contact opnemen: 015-2563929

Directeur: Maurice Bavelaar

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veel leren, hoge scores
  • Plezier
  • Ruimte voor verschillen
  • Goede zorg
  • Fijne sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wat betreft het leerlingaantal is onze school al jaren stabiel. De afgelopen jaren zijn we steeds iets gegroeid. Vooral bij de kleuters krijgen we veel aanmeldingen. De meeste ouders die hun kind(eren) komen aanmelden, hebben van buren of familie over onze school gehoord. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid voor kinderen, leerkrachten en ouders is een belangrijk item op onze school. De tevredenheidsvragenlijsten en de verschillende andere vragenlijsten laten zien dat mensen zich prettig voelen op de Titus Brandsmaschool

Terug naar boven