IKC Bernadette Maria

Aan 't Verlaat 30 2612 XZ Delft

  • De basis van ons onderwijs is kennis en vaardigheden aanleren, verbreden en verdiepen.
  • Natuur-en milieu educatie begint al jong! We zijn een Gezonde school en we besteden veel aandacht aan duurzaamheid door projecten en lessen.
  • Wij bieden onderwijs en opvang aan in 1 organisatie. Dit biedt veiligheid en structuur voor de kinderen en gemak voor u als ouder.
  • Elk kind heeft talenten en wij ontdekken samen wat die talenten zijn!
  • Veiligheid en vertrouwen, als dat er is, kan je goed leren! Dus besteden wij wekelijks aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen zijn over het algemeen tevreden met de school. De resultaten van de vragenlijst zijn besproken in het team. 

Wij werken met de Kanjermethode op school. Hierin monitoren we ook twee keer per jaar de leerlingen via een vragenlijst en een sociogram. Daarna kunnen we de juiste interventies plegen met de Kanjertraining. Er volgen ook leerlinggesprekken n.a.v. de vragenlijsten. 

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven