IKC Bernadette Maria

Aan 't Verlaat 30 2612 XZ Delft

 • Door een goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd
 • Wij maken kinderen bewust over voeding, duurzaamheid, het milieu en de natuur om hen heen door een uitgebreid programma.
 • De kinderen leren vaardigheden in te zetten zoals kritisch denken, creativiteit, probleem oplossend vermogen en ICT basisvaardigheden.
 • Ons groene schoolplein biedt tal van mogelijkheden tot bewegen, ontdekken en spelen.
 • Wij zijn continu op zoek naar verbanden tussen de cognitieve vakken en creativiteit. We streven naar het geleerde toepassen in de praktijk.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij IKC Bernadette Maria uit Delft.

Wij zijn een kindcentrum waar kinderen zichzelf in een veilige en vertrouwde leeromgeving kunnen ontwikkelen, kunnen leren, plezier kunnen maken en talenten kunnen ontdekken.

Onze missie is: Ruimte voor ieders talent!    

Wij bieden onderwijs én opvang binnen één organisatie aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Wilt u meer weten? Belt u ons gerust voor een kennismakingsgesprek of vraag een informatiepakket aan via bernadettemaria@laurentiusstichting.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kind centraal
 • EDI
 • Toekomstgericht onderwijs
 • Talentontwikkeling
 • Integraal Kindcentrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school valt de opvang onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. Personeel van de opvang is ook werkzaam als onderwijsondersteuner tijdens onderwijsuren.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven