Prins Mauritsschool

Nassaulaan 54 -56 2628 GJ Delft

  • Schoolfoto van Prins Mauritsschool
  • Schoolfoto van Prins Mauritsschool
  • Schoolfoto van Prins Mauritsschool
  • Schoolfoto van Prins Mauritsschool
  • Schoolfoto van Prins Mauritsschool

In het kort

Toelichting van de school

Op zoek naar een goede school in Delft? Uw kind is van harte welkom op de Prins Mauritsschool. Deze school kreeg in 2022 de waardering 'goed' van de onderwijsinspectie! Het is een reformatorisch/christelijke school met een open toelatingsbeleid, die al jaren een vertrouwde plek inneemt in Delft. Ouders kiezen voor deze school vanwege de sterke identiteit, of vanwege de goede kwaliteit. Als u interesse heeft kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend oriënterend gesprek en een rondleiding om de sfeer te proeven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • bijzonder goed onderwijs
  • uitdagend aanbod hoogbegaafden
  • extra ondersteuning
  • sociaal veilige sfeer
  • sterke christelijke identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van de Prins Mauritsschool is op de teldatum iets teruggelopen, maar is nu weer stijgend. Er is nog ruimte om door te groeien. Nieuwe leerlingen zijn dus van harte welkom. Naast de 4-jarigen zijn er ook kinderen die zij-instromen vanuit andere scholen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
338
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven