Christelijke Basisschool Rembrandt

Rooseveltlaan 49 2625 GM Delft

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rembrandt

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 hebben de tevredenheidspeiling ingevuld. De leerlingen hebben de school als rapportcijfer gemiddeld een 7,5 gegeven. Een ruim voldoende, daar zijn we blij mee. 

Samen met het team zijn de gedragsspecialiste intensief bezig om KWINK intensief in te zetten in alle klassen. Ook alle protocollen en stappenplannen zijn afgelopen schooljaar vernieuwd en wederom onder de aandacht gebracht. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 hebben we een vragenlijst uitgezet om de oudertevredenheid te meten. Hierop hebben 43 gezinnen gereageerd. Wij hebben hierop een mooie 7,7 gescoord, een ruim voldoende. 

We creëren veel ouderbetrokkenheid door het regelmatig organiseren van inloopmiddagen, kijkmiddagen en thema-avonden rondom schoolontwikkeling. Daarnaast nodigen we ouders regelmatig uit voor oudergesprekken, nieuwsbrief, etc. om hun mening met ons te delen. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven