Christelijke Basisschool Rembrandt

Rooseveltlaan 49 2625 GM Delft

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rembrandt

In het kort

Toelichting van de school

De Rembrandtschool staat voor: 

HERKENBAAR
De meeste mensen herkennen de schilderijen direct door hun kleuren en onderwerpen.
Wij willen graag dat onze leerlingen herkenbaar zijn, opvallen op een positieve manier. Wanneer onze leerlingen het geleerde uit de dramalessen in praktijk brengen, zien we dat ze op de Rembrandtschool geleerd hebben zich te presenteren, een herkenbare vaardigheid!

VAKMANSCHAP
Weinig mensen zullen het vakmanschap van Rembrandt in twijfel trekken.
De combinatie van hard werken en betrokkenheid bij de leerlingen zorgt voor mooie resultaten. Wat een voldoening geeft het als we zien dat begeleiding van kinderen, en soms ook van ouders, ertoe leidt dat we de opgaande lijn te pakken hebben.

ONTWIKKELING
In het werk van de jonge en de oude Rembrandt is een grote mate van ontwikkeling te zien.
Zo zien wij hoe kinderen zich bij ons ontwikkelen in de periode die ze hier op school doorbrengen. We zien dat we met elkaar de naam van de school eer aan doen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oog hebben voor verschillen
  • Oor hebben voor elkaar
  • Hart hebben voor ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven