Vrijeschool Widar

de Meesterstraat 2 2613 XB Delft

  • Binnen het klassikale vrijeschoolonderwijs bieden wij differentiatie aan voor leerlingen die meer tijd nodig hebben óf juist sneller gaan.
  • In onze kleuterklassen leren de kinderen vanuit het vrije spel.
  • Onze groene tuin nodigt uit tot spelen en ontdekken.
  • In klas 5 (groep 7) leren we over het dierenrijk. Niet alleen met het hoofd, maar ook met hart en handen.
  • Wij zijn een 'Vreedzameschool'. Leerlingen ontwikkelen op Widar eigenaarschap en democratisch burgerschap.

In het kort

Toelichting van de school

Het is één van die vragen waar je als ouders voor staat: ‘Welke school is het beste voor mijn kind?’ Waar baseer je de uiteindelijke keuze nu precies op? Het liefst toch op zoveel mogelijk informatie.

Op Vrijeschool Widar leren kinderen, net als op iedere basisschool in Nederland, lezen, schrijven en rekenen. Maar het aanbod binnen het Vrijeschoolonderwijs is breder dan het reguliere aanbod. Het is belangrijk dat kinderen naast het leren van bijvoorbeeld taal en rekenen ook zelfvertrouwen, durf, creativiteit en een open blik ontwikkelen. Onderwijs voor hoofd, hart en handen. Zodat kinderen de wereld vol zelfvertrouwen tegemoet kunnen treden en uit kunnen groeien tot zelfstandige mensen, met een groot gevoel voor eigenwaarde.

Wilt u meer weten over Vrijeschool Widar? Wij nodigen u van harte uit voor een nadere kennismaking! Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs? Klik hier voor de informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Brede persoonsvorming
  • Toekomst gericht
  • Hoofd, hart en handen
  • Stevig Vrijeschool onderwijs
  • Veilige leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
241
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven