Laurentiusschool voor speciaal basisonderwijs

Griegstraat 2 2625 AN Delft

Schoolfoto van Laurentiusschool voor speciaal basisonderwijs

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Laurentiusschool bestaat enthousiaste leerkrachten. Ze zijn vakbekwaam en werken planmatig aan hun ontwikkeling. Naast leerkrachten werken er op de Laurentiusschool ondersteuners. Zij ondersteunen de leerkrachten bij de bij het lesgeven in de klas. 

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Beleid bij vervanging van een leerkracht

Wanneer een leerkracht ziek is, proberen wij de vervanging intern te regelen. We zoeken dan een leerkracht die bijvoorbeeld parttime werkt en een dag extra wil komen. Deze leerkracht kent de kinderen en dat maakt het voor de kinderen makkelijker. Dit is echter niet altijd mogelijk. Soms worden de kinderen dan opgedeeld over de andere klassen. De kinderen werken dan aan hun eigen werk en volgen verder het rooster van de andere groep. Een enkele keer komt het voor dat we ouders vragen hun kind thuis te houden. Wanneer een leerkracht voor langere tijd afwezig is, wordt er gezocht naar een geschikte leerkracht die deze periode in kan vallen. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Een speelrijke leeromgeving. 

"Spel is de taal van kinderen. Spel stimuleert kinderen in hun brede persoonsontwikkeling. Door samen te spelen in betekenisvolle situaties, leren ze over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen. Kinderen leren van hun spel doordat ze iets uitproberen en op zoek zijn naar dat wat een gewenst resultaat oplevert. Ze leren door imitatie en interactie van anderen, leeftijdsgenoten en volwassenen."

Kinderen gaan naar school om te leren, toch is spelen van groot belang. Kinderen brengen binnen en buiten de schooluren veel tijd door met spelen. Spelen is een doel in zichzelf, kinderen spelen omdat ze dat leuk vinden. Spel bevordert de ontwikkeling op de volgende domeinen: 

 • Cognitieve ontwikkeling
 • Taal ontwikkeling
 • Emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling 

De rol van de leerkracht is erg belangrijk, de leerkracht is degene die kind en wereld dichter bij elkaar kan brengen. Leerkrachten moeten zich kunnen inleven in de betekenis die kinderen aan hun activiteiten verlenen en hen zo veel mogelijk ruimte geven in de beslissingen wat zij met hun inbreng doen.  Het spel in de onderbouw wordt gekoppeld aan betekenisvolle thema’s. Deze thema’s legt de leerkracht zelf vast. Doelen worden gekoppeld aan de vijf kernactiviteiten van het ontwikkelingsgericht werken:

 • spelactiviteiten
 • constructieve en beeldende activiteiten
 • gespreks-/ kring activiteiten
 • lees/ schrijfactiviteiten
 • reken/ wiskundige activiteiten  

Kinderen raken meer betrokken bij hun eigen leerproces door de leer activiteiten op een speelse manier aan te bieden.     

Een rijke leeromgeving creëer je door hoeken te vormen binnen een lokaal. Hoeken kunnen op allerlei verschillende manieren afgebakend worden: door een kast, mat, gordijn of boekenrek. De invulling van de hoeken komt tot uitdrukking waar de kinderen in de groep vooral mee bezig zijn. De wanden hebben ook een duidelijke functie; ze weerspiegelen wat er in de groep leeft en bieden ruimte om werk van kinderen te exposeren. In en rondom de klas zijn in ieder geval de volgende speel- en werkplekken: 

 • een huishoek
 • ‘wissel hoek’  hoeken die van onderwerp wisselen
 • een bouw- en constructiehoek 
 • ruimte voor het spel met zand en water 
 • een boekenhoek/ luisterhoek/ leeshoek 
 • een ruimte met verteltafel, kijktafel, verhalen tafel en/ of expositieruimte
 • een ruimte voor beeldende activiteiten.

Terug naar boven