Laurentiusschool voor speciaal basisonderwijs

Griegstraat 2 2625 AN Delft

Schoolfoto van Laurentiusschool voor speciaal basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Beleid bij vervanging van een leerkracht

Wanneer een leerkracht ziek is, proberen wij de vervanging intern te regelen. We zoeken dan een leerkracht die bijvoorbeeld parttime werkt en een dag extra wil komen. Deze leerkracht kent de kinderen en dat maakt het voor de kinderen makkelijker. Dit is echter niet altijd mogelijk. Soms worden de kinderen dan opgedeeld over de andere klassen. De kinderen werken dan aan hun eigen werk en volgen verder het rooster van de andere groep. Een enkele keer komt het voor dat we ouders vragen hun kind thuis te houden. Wanneer een leerkracht voor langere tijd afwezig is, wordt er gezocht naar een geschikte leerkracht die deze periode in kan vallen. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven