Laurentiusschool voor speciaal basisonderwijs

Griegstraat 2 2625 AN Delft

Schoolfoto van Laurentiusschool voor speciaal basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Talentontwikkeling
 • Passende ondersteuning
 • Veiligheid
 • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen gestegen. Schooljaar 2023-2024 zullen wij beginnen met 200 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen hebben een half uur pauze in de periode tussen 11.45 en 13.15. Hierin eten zij gezamenlijk in de klas en spelen zij buiten onder begeleiding van leerkrachten en sportcoaches van Den Haag Beweegt. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Leerlingen die een speciale vorm van onderwijs nodig hebben en leerlingen met psychiatrische problematiek onder één dak naar school laten gaan; dat is in ons land nog niet gebruikelijk. Maar het gebeurt sinds voorjaar 2021 wél: in de gloednieuwe Jonge Kindvleugel van de Laurentius SBO en Jeugdformaat (jeugdzorg).

Onze missie en visie

Ieder kind kan leren, daarvan zijn wij overtuigd. Kinderen die hierbij extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben, bieden wij een fijne, passende leeromgeving dichtbij huis. Wij willen ook kinderen die wegens gebrek aan passend onderwijs thuis zitten de kans geven om bij ons weer tot bloei te komen.

Wij bieden onderwijs en zorg speciaal voor kinderen van 4 tot 7 jaar die intensieve ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij kijken wat een kind nodig heeft om onderwijs te volgen. Zijn of haar behoefte staat centraal. Daaromheen werken we flexibel en oplossingsgericht met een team van specialisten uit verschillende vakgebieden. Onze specialisten komen van de Laurentiusschool (SBO) en Jeugdformaat (Jeugdzorg) en onze samenwerkingspartners. Samen zijn wij er voor kinderen en hun ouders op het gebied van leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, advies over opvoeden en ontwikkeling en omgaan met psychiatrische problemen. Onze specialisten op verschillende disciplines kijken met elkaar mee, praten met elkaar en leren van elkaar.

Ons motto: ‘Kwaliteit zit in de verschillen’.

Onze kernwaarden zijn:

 • Expertise delen
 • Samen
 • Groei
 • Oplossingsgericht
 • Positief
 • Steun
 • Flexibel
 • Nieuwsgierigheid
 • Leren van elkaar
 • Laagdrempelig

Wat wij doen

Wij hebben een mooie nieuwe vleugel gebouwd: één plek voor onderwijs en zorg. We bieden aandacht, structuur, rust en gespecialiseerde zorg. Sinds het eerste kwartaal van 2021 kunnen de kinderen hier terecht. Dat gaat altijd op basis van een verwijzing van de basisschool of een jeugdhulpinstantie.

Onze externe partners

Wij hebben de medewerking van onze externe partners nodig: om kinderen op de juiste plek te plaatsen, voor (financiële) handelingsruimte en voor continuïteit in de samenwerking met jeugdzorg. We hebben ook goede leerkrachten nodig. Daarom vertellen we graag wat de waarde is van onze specialistische voorziening voor het jonge kind en onze samenwerking. We delen ook onze kennis en ervaring met professionals op het gebied van onderwijs en zorg. Zodat we anderen inspireren en veel meer kinderen naar school kunnen op de plek die bij hen past.

Terug naar boven