De Bonte Pael

Bikolaan 113 2622 EE Delft

  • De Bonte Pael is een schoolgebouw met een zeer prettig binnenklimaat: goede ventilatie, prettig licht en ordelijke ruimtes.
  • Beeld van het gezamenlijke proces waar basisscholen de Bonte Pael en de Regenboog aan werken.
  • Voorbereidend op de nieuwe huisvesting groeien de twee basisscholen steeds meer naar elkaar toe. We gebruiken hiervoor een gezamenlijk logo.
  • Een van onze 5 richtinggevende principes; binnen kaders, passend bij persoonlijke mogelijkheden, is ieder eigenaar van zijn ontwikkeling.
  • Een van onze 5 richtinggevende principes; Waarneembaar door het nieuwsgierig maken en blijven, een open houding en blijvende ontwikkeling.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Met regelmaat worden er tevredenheidsvragenlijsten afgenomen. Hiervoor gebruiken wij het WMK-PO. De uitslag op de vragenlijsten worden altijd verder geanalyseerd. Uit deze specifieke vragenlijst bleek bijvoorbeeld dat 1 specifieke groep leerlingen van een bepaald leerjaar en een bepaald geslacht niet blij was tijdens de TSO. We zijn met deze jongens uit een bepaald leerjaar in gesprek gegaan. Het bleek dat zij graag een ruw spel speelden wat voor eigenlijk niemand naar tevredenheid verliep. Met deze kinderen en de overblijfvrijwilligers zijn nieuwe gedragsafspraken gemaakt.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Deze vragenlijst wordt om het jaar afgenomen. De uitslag van de vragenlijst is zeer positief. Het team is aan de slag gegaan met het enige verbeterpunt. Dat was 'mijn kind durft het niet te zeggen als het gepest wordt'. Dit doen wij door met de kinderen regelmatig het gesprek aan te gaan dat zij welkom zijn bij de leerkracht om dit te melden en de kinderen mee te nemen in de stappen die dan volgen. Wanneer een ruzie is uitgesproken vragen we ook aan het kind of het kan worden afgesloten en het kind weer vertrouwen heeft in het samen zijn.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven