Rooms Katholieke Basisschool de Oostpoort

Oosteinde 6 2611 SN Delft

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Oostpoort
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Oostpoort
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Oostpoort
  • Wij reiken elkaar de hand en leren van en met elkaar.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen vanaf groep 2 met het Cito leerlingvolgsysteem. In de periode 2016-2018 gebruikten wij de Route 8 eindtoets. Vanaf 2019 maken onze kinderen de Iep eindtoets omdat wij liever werkten met een papieren eindtoets, een wijze van toetsen die onze kinderen gewend zijn van de Cito. 

Op deze website van Scholen op de Kaart zijn de laatste resultaten te zien.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met de tussenresultaten kunnen wij vaststellen of onze leerlingen, de groepen en de school de doelen behaald hebben die wij onszelf gesteld hebben. Zijn de doelen niet behaald dan analyseren wij de resultaten en maken een plan om dit te verbeteren. Nadat we deze plannen hebben uitgevoerd evalueren wij deze en stellen bij wanneer dit nodig blijkt. Dit volgens de PDCA cyclus. Plan, Do, Check, Act.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen die van school zijn, samen met de V.O. scholen nog vier jaar. Daaruit blijkt dat onze adviezen over het algemeen passend zijn. Leuk om te vermelden is dat wij teruggekoppeld krijgen dat onze kinderen goed in staat zijn zelfstandig taken op te pakken, projecten op te starten, hun werk goed presenteren en bij dit alles de nodige creativiteit inzetten. Wij menen dat ons onderwijsconcept hieraan heeft bijgedragen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven