Gabriëlschool Harnaschpolder

Kristalweg 107 2614 SH Delft

Schoolfoto van Gabriëlschool Harnaschpolder

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u informatie over de Gabriëlschool. Voor meer informatie, bezoek de site van de school: www.gabrielschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap bij leerlingen
  • Engels vanaf groep 1
  • KIVA
  • Cultuur-onderwijs
  • Ouderbetrokkenheid 3.0

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

l.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven