Gabriëlschool Harnaschpolder

Kristalweg 107 2614 SH Delft

Schoolfoto van Gabriëlschool Harnaschpolder

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekkend en Actief leren
  • Samen
  • Ruimte voor eigen initiatief
  • Ruimte voor je talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de leerlingaantallen vertoont een dalende trend. De verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat de geplande nieuwbouw in de Harnaschpolder ten gevolge van de crisis, is stilgevallen. Het primaire voedingsgebied van de school is zodanig beperkt gebleven dat de instroom op de school beduidend lager is geweest dan verwacht.

In het afgelopen jaar echter hebben we kunnen constateren dat de instroom gedurende het schooljaar 2012-2014 gelijk is aan het aantal schoolverlaters. In schooljaar 2015-2016 verwachten we een duidelijke toename van het leerlingaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven