Gabriëlschool locatie Michiel ten Hove (MTH)

Michiel ten Hovestraat 9 2613 VX Delft

  • De Hoofdlocatie aan de Michiel ten Hovestraat is recentelijk geheel gerenoveerd.
  • Eigentijds, kindvriendelijk, open en transparant
  • Een mulitifunctionele ruimte waarin gedurende de lestijden wordt (samengewerkt), tijdens de lunchpauze wordt overgebleven.
  • Schoolfoto van Gabriëlschool locatie Michiel ten Hove (MTH)
  • Schoolfoto van Gabriëlschool locatie Michiel ten Hove (MTH)

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u informatie over de Gabriëlschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren is een activiteit
  • Leren is onderzoeken
  • Leren is verbeelden
  • Leren is betekenis geven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
268
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de twee locaties wordt de opvang verzorgd door verschillende partijen.

Op de hoofdlocatie betreft dit Holland kinderopvang. Op de locatie Harnaschpolder wordt de opvang verzorgd door De Zeeparel (organisatie Small Steps).

Op de hoofdlocatie is geen voorschoolse opvang

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven