Jan Vermeer (Raam)

Raam 20 2611 LT Delft

  • Schoolfoto van Jan Vermeer (Raam)
  • Schoolfoto van Jan Vermeer (Raam)

In het kort

Toelichting van de school

De Montessorischool Jan Vermeer is gevestigd op twee locaties

1. Maria Duystlaan 4 te Delft (Hoofdvestiging)
015 2134621

2. Raam 20 te Delft
015 2134603

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfstandigheid
  • vrije werkkeuze
  • individueel onderwijs
  • heterogene groepen
  • montessori materiaal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit aantal kinderen betreft alleen de locatie Raam
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een continurooster met vijf gelijke dagen.

De kinderen eten en spelen buiten met hun eigen leerkracht midden op de schooldag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven