Delftse Daltonschool

van Rijslaan 8 2625 KX Delft

Schoolfoto van Delftse Daltonschool

In het kort

Toelichting van de school

De Delftse Daltonschool is een openbare basisschool. De vijf kernwaarden van ons daltononderwijs zijn; verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. De kleinschaligheid van onze groeischool en onze daltonvisie bieden goede kansen voor leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen. De Delftse Daltonschool is in het bezit van het Dalton-certificaat en behoort daarbij tot één van de 265 Daltonscholen in Nederland.

Voor verdere informatie over de gegevens kunt u contact opnemen via 015-2561928. Ook voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u hier terecht. Meer informatie over de school vindt u op www.delftsedaltonschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrijheid verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze voor-tussen en naschoolseopvang wordt georganiseerd door kinderopvang BAM en heeft een eigen ruimte in de Delftse Daltonschool.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven