Basisschool De Horizon

Brahmslaan 42/Poptahof Noord 448a 2625 BW Delft

  • Onze locatie in de Poptahof, grenzend aan het gezellige Poptapark
  • Naast de moestuin ligt onze locatie Brahmslaan.
  • Onze eigen schoolbibliotheek.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij De Horizon!

Onze mooie school bestaat uit twee locaties. De locaties bevinden zich aan de Brahmslaan en aan de Poptahof Noord. Op beide locaties zijn de groepen 1 t/m 8.

Samen Leren voor de Toekomst

Ons team van medewerkers staat voor kwalitatief goed onderwijs en is zich daarnaast bewust van de maatschappelijke rol die de school vervult. Onze geïntegreerde aanpak is gericht op het vergroten van kansen voor alle kinderen. De kinderen op De Horizon hebben meer nodig dan kwalitatief en modern onderwijs om tot optimale ontwikkeling te komen. De Horizon zoekt daarom actief de samenwerking met de Delftse Peuterspeelzalen, de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Delft voor Elkaar (wijkwerk). De Horizon wordt daarmee een communityschool. Door initiatieven en activiteiten van deze organisatie de school in te halen vergroot De Horizon de kansen voor alle kinderen en hun ouders. De Horizon is een open christelijke school, waar iedereen welkom is die onze manier van denken en handelen respecteert. Het omgaan met verschillen in cultuur staat hoog in het vaandel, waarbij we dagelijks van elkaar leren. Door de kinderen een fijne en leerzame schooltijd te bieden leveren we een belangrijke bijdrage aan een goede basis voor de toekomst.

Samenwerking binnen de ‘Voorschool’

De Horizon neemt deel aan het VVE traject. VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Wij werken met de methode Piramide, evenals de peutergroepen waarmee wij intensief samenwerken. VVE activiteiten sluiten aan bij de programma’s die gebruikt worden in groep 1 en 2. Het biedt kinderen extra ondersteuning op die gebieden waar dat noodzakelijk is om een vloeiende overgang naar de basisschool te realiseren op een manier die kinderen als prettig en vanzelfsprekend ervaren. Spelen en leren zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd.

Netjes, aardig en rustig (NAR)

We hanteren de methode Netjes, aardig en rustig (NAR). Deze methode biedt duidelijkheid en structuur in een omgeving waar orde en veiligheid belangrijke elementen zijn. Daar werken we aan, o.a. door grenzenstellend gedrag in een schoolomgeving waarin alle kinderen tot hun recht komen.

Engels

Er wordt in de groepen 1 t/m 8 Engels gegeven.

5-gelijke-dagen model

Wij werken op De Horizon met een 5-gelijke-dagen model. De schooltijden voor de groepen 1 t/m 8 zijn dagelijks van 8.15 uur tot 13.45 uur. De leerlingen eten met de leerkracht in de klas. Dit zorgt voor veel rust in de school en de leertijd is hierdoor effectief.

De Vindplaats

De Vindplaats is een gezamenlijk project van onze school en de bibliotheek DOK Delft. Het is een centrale laagdrempelige ontmoetingsplek in basisschool De Horizon locatie Brahmslaan waar verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders worden georganiseerd. De Vindplaats wordt gebruikt voor boeken lenen, voorleescursussen. Daarnaast krijgen leerlingen ondersteuning bij technisch- en begrijpend lezen binnen en buiten schooltijd. Er zijn voorleesbanken, leeshoeken en bijlesplekken. Er kan gebruik gemaakt worden van iPads en er kunnen taalspellen gedaan worden: alles gericht op het verwerven van taal.

De ouderkamer

Op beide locaties van de school hebben wij een ouderkamer waar ouders van alles met elkaar en school ondernemen. Het is een gezellige plaats waar ouders elkaar ontmoeten, het is ook een plaats waar we van elkaar en anderen leren.

Oudercursussen

Om ouders te betrekken bij ons onderwijs en het leerproces van hun kind bieden wij twee oudercursussen aan: Taal in de buurt en Piramide voor thuis. Het gaat om cursussen op het gebied van taal.

Social schools en de site van de school

Op social schools komen korte berichten van alle groepen te staan. Een leuke foto van een werkje of een uitje bijvoorbeeld. Ook het huiswerk kunt u daarop zien. Op de site staat uitgebreide informatie van de school maar ook van de groepen. Social schools is alleen voor ouders in te zien, de site is openbaar.

Meedraaien in het Voortgezet Onderwijs

We bieden alle leerlingen van groep 8 een kijkje in het voortgezet onderwijs. De groepen gaan bij verschillende scholen op bezoek en volgen verschillende soorten lessen. Op deze manier maken de kinderen kennis met het voortgezet onderwijs. We helpen de kinderen hiermee een goede keuze te maken voor de toekomst.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Basisvaardigheden
  • Talent
  • Betrokken
  • Plezier
  • Netjes - Aardig - Rustig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
298
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Horizon werkt met een 5-gelijke dagen rooster. Dat betekent dat alle kinderen elke dag naar school gaan van 8.15 - 13.45 uur. Om 8.05 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen binnen komen. Alle kinderen eten op school in de klas met de leerkracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven