Basisschool SpringWijs

Fuutlaan 13 2623 MX Delft

  • Schoolfoto van Basisschool SpringWijs
  • Schoolfoto van Basisschool SpringWijs
  • Schoolfoto van Basisschool SpringWijs
  • Schoolfoto van Basisschool SpringWijs
  • Schoolfoto van Basisschool SpringWijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van afwezigheid van een leerkracht door ziekte of verlof wordt contact opgenomen met de vervangingspool. Voor de vervangers ligt er in elk klaslokaal een invallersmap klaar, waaruit hij of zij alle informatie kan halen. In het geval, dat er geen vervanger voorhanden is (helaas is dat in deze tijd vaak een realiteit), wordt intern naar een oplossing gezocht. Als er niemand beschikbaar is, worden de kinderen over andere klassen verdeeld. Ook kan het voorkomen, dat de leerkracht van uw kind in een andere groep moet waarnemen, terwijl de eigen groep opgevangen wordt door een invaller. Dit kan samenhangen met de leservaring van de betrokkenleerkracht voor een bepaalde groep. Gelukkig komt dit zelden voor. Alleen in uiterste nood zou het kunnen voorkomen, dat er voor een groep een dag geen leerkracht beschikbaar is en dat ook verdelen geen optie is. Dit wordt waar het kan van tevoren aan de ouders gemeld. Kinderen worden nooit zonder dat de ouders/verzorgers op de hoogte zijn gebracht naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Vanuit de visie van openbaar onderwijs is in principe ieder kind bij ons op school welkom. Wij moeten als school wel de zorg kunnen bieden de het kind nodig heeft/ verdient. Mochten wij de zorg niet kunnen bieden, dan helpen wij zoeken naar een gepaste onderwijsplaats.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven