Openbare Basisschool De Meander

Florijnstraat 3 2645 HH Delfgauw

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meander

Het team

Toelichting van de school

Wij hebben een fijn team die allemaal het motto nastreeft "de meander zijn we samen" We doen het als team, samen met de ouders en de leerlingen. Dat merk je aan de prettige open sfeer en communicatie bij ons op school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is of op een andere manier niet kan komen werken proberen we als eerste vervanging te zoeken. Mocht er geen vervanging zijn wordt de klas verdeeld onder de overige groepen. De leerlingen van groep 1/2 worden verdeeld over groep 1/2 en 3. De overige groepen worden verdeeld over de groepen 3 t/m 8. Mochten er twee groepen verdeeld worden, kunnen wij dit nog opvangen. Bij 3 of meer zieke leerkrachten zal er aan ouders gevraagd worden om de leerling thuis te laten. De leerlingen waar opvang niet mogelijk bij is, worden op school opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast de reguliere uren onderwijs bieden wij leerlingen met een meer- of hoogbegaafdheid de gelegenheid om mee te draaien in de Plusgroep.

Daar krijgen zij instructie voor extra leerstof, die zij in hun eigen groep kunnen verwerken.

Ook krijgen onze goede rekenaars werk uit "Rekentijgers", een verdiepende rekenmethode.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven