Openbare Basisschool De Meander

Florijnstraat 3 2645 HH Delfgauw

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meander

In het kort

Toelichting van de school

“De Meander zijn we samen!”

Dit is de slogan van onze school. Dat ‘samen’ zie je terug in allerlei situaties op onze school. Samen zijn wij verantwoordelijk voor onze school en ons schoolplein en samen met de ouders bieden wij goede zorg voor alle kinderen van onze school. Samenwerken doen wij bij alle werkvormen van coöperatief  leren, alle leerlingen hebben een "maatje" en samen met de ouders van onze leerlingen organiseren wij heel veel leuke activiteiten, zoals de toneelavond “Ouders voor Kinderen”  en de Doe-Meanderdag.De sfeer op onze school is veilig en warm. Een school met een hart, waar uw kind een heerlijke schooltijd beleeft!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen
  • coöperatieve leerstrategieën
  • zelfstandigheid
  • maatjessysteem
  • sociale redzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
259
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven