IKC Erve Hooyerinck

Hooijerinksplein 9 7491 DP Delden

Schoolfoto van IKC Erve Hooyerinck

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De scores van de Cito Eindtoets liggen van Erve Hooyerinck liggen boven het landelijk gemiddelde. De scores zijn daarmee overeenkomstig het verwachtingspatroon.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De meeste leerlingen van Erve Hooyerinck stromen uit naar VMBO/HAVO, HAVO/VWO of VWO. Ons uitstroom-profiel is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat is overeenkomstig de verwachting. Uiteraard zitten hier fluctuaties in, afhankelijk van de samenstelling van de groep.

Wij brengen onze adviezen voor de middelbare school uit voordat de uitslag van de CITO-eindtoets bekend wordt, omdat wij na 8 schooljaren een goed beeld hebben van wat een leerling zou moeten kunnen. Dit advies wordt doorgesproken met zowel de leerling als zijn/haar ouders. De CITO-eindscore zien wij met name als een onafhankelijk gegeven waarvan we uiteraard wel verwachten dat het past bij ons advies. In de praktijk is dat eigenlijk ook altijd het geval.
Uit de terugkoppeling van het voortgezet onderwijs blijkt dat de adviezen van onze school nagenoeg altijd kloppen en dat de leerlingen op de goede plek terecht zijn gekomen.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven