IKC Erve Hooyerinck

Hooijerinksplein 9 7491 DP Delden

Schoolfoto van IKC Erve Hooyerinck

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores van de Cito Eindtoets liggen van Erve Hooyerinck liggen boven het landelijk gemiddelde. De scores zijn daarmee overeenkomstig het verwachtingspatroon.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen van Erve Hooyerinck stromen uit naar VMBO/HAVO, HAVO/VWO of VWO. Ons uitstroom-profiel is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat is overeenkomstig de verwachting. Uiteraard zitten hier fluctuaties in, afhankelijk van de samenstelling van de groep.

Wij brengen onze adviezen voor de middelbare school uit voordat de uitslag van de CITO-eindtoets bekend wordt, omdat wij na 8 schooljaren een goed beeld hebben van wat een leerling zou moeten kunnen. Dit advies wordt doorgesproken met zowel de leerling als zijn/haar ouders. De CITO-eindscore zien wij met name als een onafhankelijk gegeven waarvan we uiteraard wel verwachten dat het past bij ons advies. In de praktijk is dat eigenlijk ook altijd het geval.
Uit de terugkoppeling van het voortgezet onderwijs blijkt dat de adviezen van onze school nagenoeg altijd kloppen en dat de leerlingen op de goede plek terecht zijn gekomen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie ziet toe op de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Daarvoor komt zij onze school in principe eens in de 4 jaar bezoeken. Het laatste inspectie bezoek heeft plaatsgevonden op 17 juni 2013. Het verslag van dit bezoek staat nog niet op de website van Scholen op de kaart PO maar is te downloaden via onze eigen website.

De beoordeling van de inspectie was ook nu weer naar tevredenheid. Als gevolg daarvan is aan onze school wederom het basisarrangement toegekend. Alle beoordeelde onderdelen zijn voldoende gescoord. Tevens werd door de inspectie opgemerkt dat de structuur en organisatie op school goed op orde zijn en dat de voorwaarden om uit te groeien naar excellentie volop aanwezig zijn. De komende 4 jaar moet er nog een stap worden gezet op de werkvloer in de klassen op gebied van het perfectioneren van de uitvoering daarvan met de kinderen. We zijn voornemens deze handschoen gedurende de komende beleidsperiode op te pakken. Erg positief was de inspectie over de opzet en de vervaardigde materialen over de regels en sociale kwaliteit (onze 7-gedragregels en de regelmeter).  Ze sprak de wens uit dat met een goede implementatie de veiligheid van onze kinderen wordt vergroot.

Terug naar boven