IKC Erve Hooyerinck

Hooijerinksplein 9 7491 DP Delden

Schoolfoto van IKC Erve Hooyerinck

Het team

Toelichting van de school

Het team van Erve Hooyerinck is een gevarieerd team van circa 30, meest parttime, leerkrachten. De vaste kern van het team bestaat uit een hechte groep van ervaren leerkrachten. Daaromheen lukt het ons al enkele  jaren om een aantal goede jonge enthousiaste leerkrachten tijdelijk aan ons te binden. Omdat Erve Hooyerinck opleidingsschool is ontvangen wij bovendien iedere jaar stagiaires. Hierdoor ontstaat er binnen ons team een goede combinatie van ervaring en (school)vernieuwing.

Erve Hooyerinck kent een goede, compacte zorgstructuur bestaande uit twee bouwcoördinatoren (onderbouw, bovenbouw) en twee interne begeleiders, die samen met de directeur, de leerkrachten adviseren en begeleiden t.a.v. het onderwijskundig- en het zorgproces. Voor de begeleiding van de stagiaires is een ervaren leerkracht aangesteld als Opleider in de School.
Daarnaast beschikken we over een conciërge en een schoolassistente, die samen met een aantal vrijwilligers tal van ondersteunende activiteiten verrichten, zodat leerkrachten zich optimaal kunnen focussen op hun lesgevende en zorgtaken in de klas.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De scholen van Stichting Brigantijn zijn aangesloten bij het Mobiliteitscentrum van het ObT te Borne.

Wanneer een leerkracht door omstandigheden verlof opneemt, neemt de school contact op met het Mobiliteitscentrum. Het Mobiliteitscentrum coördineert de flexibele personele schil van de aangesloten schoolbesturen en behandelt vervangingsvragen die door scholen worden ingediend.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven