IKC Erve Hooyerinck

Hooijerinksplein 9 7491 DP Delden

Schoolfoto van IKC Erve Hooyerinck

In het kort

Toelichting van de school

IKC Erve Hooyerinck, fundament voor het leven!

Binnen ons IKC willen we kinderen begeleiden in hun ontwikkeling, op een wijze waarbij hun talenten verder tot hun recht komen. We richten ons dan ook op de mogelijkheden en kansen van ieder kind, om zich in eigen tempo en op eigen wijze te ontwikkelen. Daartoe bieden we een veilige en leerrijke omgeving, waarbij spelen en leren, samenleven en ontdekken hand in hand gaan. Om dat bereiken beschouwen we opvang en onderwijs niet als gescheiden werelden. Beide zijn gericht op de ontwikkeling van het kind, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid en expertise. Voor elk kind wordt een solide basis gelegd voor een sociaal, betrokken en actieve deelname aan de samenleving in de toekomst. In ons onderwijs laten we ons inspireren door de christelijk traditie.
vanuit die basis bieden wij veiligheid en structuur, opdat elk kind tot zijn of haar recht komt. Daarop zijn de zeven omgangsregels gebaseerd die we hanteren binnen onze school: -iedereen hoort erbij; -heb zorg voor elkaar; -doe je best; -pas op je woorden; -handen thuis; -eerlijk duurt het langst; -wees zuinig en netjes.

Voor meer informatie klikt u hier of loop vrijblijvend bij ons binnen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Erve Hooyerinck maakt deel uit van IKC Erve Hooyerinck en ligt in het hart van Delden. De school telt ruim 300 leerlingen.

Binnen ons IKC en de school begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling, waarbij we hun talenten tot hun recht laten komen. We richten ons op de mogelijkheden en kansen van ieder kind, om zich in eigen tempo en op eigen wijze te ontwikkelen. Daartoe bieden we een veilige en leerrijke omgeving, waarbij spelen en leren, samenleven en ontdekken hand in hand gaan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
281
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven