IKC Magenta

Langestraat 118b 7491 AK Delden

  • Schoolfoto van IKC Magenta
  • Schoolfoto van IKC Magenta
  • Schoolfoto van IKC Magenta
  • Schoolfoto van IKC Magenta
  • Schoolfoto van IKC Magenta

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er vervanging nodig is, dan proberen we dit eerst intern op te lossen. We proberen eerst de duo-partner van de betreffende leerkracht in te zetten, daarna kijken we naar mogelijkheden binnen het team. Indien er vervanging nodig is en eigen mensen inzetten is niet mogelijk, dan wordt dit geregeld door het mobiliteitscentrum van het OBT (Onderwijs Bureau Twente). Alle invallers staan hier ingeschreven en op deze manier kan dit vaak goed georganiseerd worden. Het komt echter steeds vaker voor dat er geen invaller beschikbaar is en in dat geval doen we in school, incidenteel, een beroep op de mensen met ambulante tijd. Een noodoplossing is het verdelen van de kinderen waarvan de leerkracht afwezig is, over de andere groepen. Dit vinden we echter zeer onwenselijk en dit zal dan ook zelden voorkomen. In sommige gevallen voelen we ons genoodzaakt de kinderen naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij ons op school werken we graag vanuit de talenten van de leerkrachten. Dit betekent dat er voor bepaalde vakken een andere leerkracht langs kan komen om vanuit zijn/ haar expertise de les te geven. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven