IKC Magenta

Langestraat 118b 7491 AK Delden

  • Schoolfoto van IKC Magenta
  • Schoolfoto van IKC Magenta
  • Schoolfoto van IKC Magenta
  • Schoolfoto van IKC Magenta
  • Schoolfoto van IKC Magenta

In het kort

Toelichting van de school

Voor ieder mens geldt dat hij het beste functioneert als hij zich op z’n gemak voelt, zich geaccepteerd voelt en gewaardeerd weet. Voor een kind dat in ontwikkeling is, geldt dat des te meer. Het schoolklimaat, de sfeer in de school, de opvang en in de groep is van groot belang voor het gedrag en de prestaties van het kind. Daarom besteden we daar veel zorg aan. Zowel opvang als onderwijs op IKC Magenta is gestoeld op één visie: Ontmoet, Ontdek, Ontwikkel.

Samen met Voortgezet Onderwijsschool Het Twickel College Delden bieden wij het onderwijsconcept Route 10-14 Delden. Een concept waar leerlingen van verschillende leeftijden (in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar) en met een variatie aan leerniveaus, talenten en interesses elkaar ontmoeten en samenwerken

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gepersonaliseerd
  • Talentoriëntatie
  • Sociaal, goede sfeer
  • Aandacht voor elke leerling
  • IKC 0 tot en met 14 jaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC Magenta staat in een regio die aan het krimpen is wat betreft de leerlingaantallen. De regio is sterk aan het vergrijzen. Dit is nu ook al te zien in de plaatselijke leerlingentelling. Dit zal in de komende jaren volgens de prognoses doorzetten. Hierop hebben we geanticipeerd om alvast te fuseren. 

In de wijk en op de school zijn steeds meer verschillen in de gezinssituaties van leerlingen en daarnaast wordt de achtergrond van leerlingen complexer. Er zijn meer leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.  Dit heeft ook te maken met de komst van passend onderwijs. Er ligt meer nadruk op de ontwikkel- en ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling.

Alle lessen moeten handelingsgericht gegeven worden.  Belangrijk is dat iedere leerling  op  zijn/haar niveau begeleiding krijgt en ook zijn/ haar talenten kan ontwikkelen. Passend onderwijs is in 2014 bij wet geregeld en is daarom een wettelijke resultaatverplichting van schoolbesturen.

Steeds meer statushouders komen in de gemeente wonen. Dit aantal zal in de komende jaren fors groeien. Op dit moment kent de kern Delden bijna geen mensen met een niet-westerse achtergrond 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
230
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven