IKC Magenta

Onderbouwlocatie Bernhardstraat 1, Bovenbouwlocatie Bernhardstraat 25 7491 EA Delden

Schoolfoto van IKC Magenta

In het kort

Toelichting van de school

Voor ieder mens geldt dat hij het beste functioneert als hij zich op z’n gemak voelt, zich geaccepteerd voelt en gewaardeerd weet. Voor een kind dat in ontwikkeling is, geldt dat des te meer. Het schoolklimaat, de sfeer in de school, de opvang en in de groep is van groot belang voor het gedrag en de prestaties van het kind. Daarom besteden we daar veel zorg aan. Zowel opvang als onderwijs op IKC Magenta is gestoeld op één visie: Ontmoet, Ontdek, Ontwikkel.

Wij hopen dat u op schoolvenster een indruk krijgt van onze school. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken www.ikcmagenta.nl 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelding nieuwe leerlingen:

Ouders van kinderen die in de loop van het komende schooljaar vier jaar worden, krijgen van de gemeente bericht om zich op een basisschool aan te melden. Ouders kunnen een afspraak maken met de directie voor een informatief gesprek en worden vervolgens rondgeleid om een indruk te krijgen van het onderwijs bij ons op school. Wanneer u kiest voor inschrijving ontvangt u hiervan een bevestiging. Enkele weken vooraf aan de start op de basisschool neemt de groepsleerkracht contact op om wendagen af te spreken. 

Aanname:

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen starten op de basisschool. Ons advies is dat kinderen die in de periode tot vier weken voor de zomervakantie vier jaar worden, na de zomervakantie starten. Voor kinderen die in december 4 jaar worden is het wenselijk om in januari te starten. Kinderen die nog moeite hebben om een volle schoolweek te draaien, hoeven nog niet alle dagen aanwezig te zijn. Dit gaat in goed overleg met de leerkracht.  Aan het einde van het schooljaar waarin een kind 14 jaar wordt, moet het de basisschool verlaten. 

Bij aanmelding van een oudere leerling kan de definitieve toelating mede afhankelijk zijn van het onderwijskundig rapport c.q. leerlingdossier van de school van herkomst. Dit rapport wordt dan samen met de gegevens uit het aanmeldingsgesprek van ouders en directeur gewogen door de intern begeleider en de directeur. Vervolgens neemt de directeur een toelatingsbesluit. De betrokken ouders worden z.s.m. geïnformeerd. 

Weergave

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven