SWS Twaspan

Spoorstrjitte 7 9033 WJ Deinum

Schoolfoto van SWS Twaspan

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerkingsschool
  • Groepsdynamisch Onderwijs
  • 3-talige school
  • Passie
  • Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Externe Vertrouwenspersoon

Een externe Vertrouwenspersoon is iemand die ouders en kinderen kan ondersteunen bij een klacht als ze er niet uitkomen met de interne vertrouwenspersoon. Uw klacht kan gaan over bijvoorbeeld pesten, discriminatie, (seksuele) grensoverschrijdende omgangsvormen of agressie en geweld.

Een externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon kan u begeleiden bij het oplossen van uw klacht. Daarnaast kan er ook gevraagd of ongevraagd advies worden gegeven aan de leiding van de organisatie.

De Externe Vertrouwenspersoon voor Elan Onderwijsgroep is Jeltsje de Vries. Zij heeft jarenlang ervaring in de zorg en het onderwijs. Zij is werkzaam voor onderwijsbegeleidingsdienst Cedin. U kunt haar op werkdagen bereiken op telefoonnummer 06-12539907 of via de mail op j.devries@cedin.nl

Integraal Veiligheidsplan

Het Anti-pestprotocol en de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn onderdeel van het Veiligheidsplan ELAN - SWS Twaspan 2021-2022.

Terug naar boven