R Lokhorst-School

Ringelesteinstraat 2 4158 CP Deil

  • Schoolfoto van R Lokhorst-School
  • kritisch en onderzoekend denken
  • nieuwe kennis en vaardigheden

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Lokhorstschool. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten en geeft u overige informatie over de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onze school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Ieder jaar wordt de informatie bijgewerkt. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onze website of kunt u een afspraak maken met de directie.

De Lokhorstschool is een openbare school in het mooie dorp Deil. Ieder kind is welkom bij ons!
Gelijkwaardigheid en respect staat bij ons hoog in het vaandel. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • onderwijs op maat
  • veiligheid en vertrouwen
  • eigen verantwoordelijkheid
  • respect voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Mikmak (Stichting Kinderopvang Rivierenland BV uit Geldermalsen)

www.krbv.nl

Op de bijzondere vrije dagen van de kinderen, bijvoorbeeld tijdens de studiedagen van het team van onze school, verzorgt Mikmak opvang in de school.

Tijdens de schoolvakanties verzorgt KRBV kinderopvang. Dat kan op een andere locatie zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven