De Langewieke

Langewijk 178 a 7701 AK Dedemsvaart

Schoolfoto van De Langewieke

In het kort

Toelichting van de school

De Langewieke is een katholieke dorpsschool. Kenmerkend hiervoor zijn de nauwe onderlinge contacten met alle ouders en de relatie met het maatschappelijk en kerkelijk gebeuren. Het onderwijs is klassikaal, gaat uit van de groep maar wordt gegeven met zorg en aandacht voor de individuele verschillen (niveaus)en het streven om in ons onderwijs aanbod hieraan zoveel mogelijk tegemoet te komen. (adaptief) We zijn gehuisvest in een mooi en bijna nieuw schoolgebouw (bouwjaar 2001). We hebben een recent vernieuwd speelplein en een sportveld tot onze beschikking.

Alle verdere belangrijke informatie kunt u vinden op onze website www.delangewieke.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
272
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven