Christelijk Daltonschool De Groen

Langewijk 436 7701 AT Dedemsvaart

Schoolfoto van Christelijk Daltonschool De Groen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken als Eindtoets Route 8. Afgelopen jaar zijn we gestart met het implementeren van de Dia-toetsen in de bovenbouw. Zodra deze toetsen ook beschikbaar zijn voor de groep 3 t/m 5 worden ook deze geïmplementeerd. Tot die tijd gebruiken we voor die groepen nog de toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem. Wij leveren de inspectie de gegevens van beide varianten. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgaan naar het Voortgezet Onderwijs

Of het vmbo/havo/vwo voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de resultaten op  en de kwaliteiten van de basisschool, het hangt minstens zoveel af van de interesse, de motivatie en de aanleg van het kind. Met onderwijs op maat proberen we het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van Voortgezet Onderwijs terechtkomt en op die school goed mee kan komen.

Hoe gaan te werk bij de overstap naar het Voortgezet Onderwijs

In groep 8 wordt aan het begin van het schooljaar de NIO afgenomen.(Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) Samen met de LVS-toetsen en de ontwikkelingen van de laatste 3 jaar geeft die een indicatie van het niveau voor de middelbare school. In november wordt er een voorlopig advies gegeven. Dit voorlopige advies wordt vastgesteld op basis van het leerlingvolgsysteem (waarin we de ontwikkeling van uw kind tijdens de gehele schoolperiode hebben gevolgd), de uitslag van de NIO toets en op basis van de concentratie, de werkhouding, de zelfstandigheid en de motivatie van het kind. Naar aanleiding van deze voorlopige adviezen kunnen ouders en leerlingen scholen voor Voortgezet Onderwijs de Open Dagen van de verschillende scholen bezoeken. In februari worden alle ouders met de leerlingen op school uitgenodigd voor het definitieve advies. In april vindt de eindtoets plaats. De eindtoets wordt de laatste jaren in april afgenomen en het advies van de eindtoets is niet meer leidend voor een schooladvies. Mocht de uitkomst van de eindtoets positiever uitvallen dan het advies van de school aangeeft dan een heroverweging mogelijk en vinden er incidenteel nog gesprekken plaats als hiervoor behoefte is vanuit de school of de ouders. Daar waar de eindtoets een negatievere uitslag heeft, blijft het advies van de school staan. De eindtoets is in de meeste gevallen een bevestig en zal aansluiten op het advies. Als school gebruiken we de uitkomsten voor het zo nodig bijstellen van het curriculum. 

Nadat de definitieve adviezen verstrekt zijn, meldt de leerkracht van groep 8 namens de ouders hun kind aan bij de school voor Voortgezet Onderwijs van hun keuze. Wanneer de aanmeldingen zijn afgerond vindt een warme overdracht naar het VO plaat

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven