Christelijk Daltonschool De Groen

Langewijk 436 7701 AT Dedemsvaart

Schoolfoto van Christelijk Daltonschool De Groen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte, verlof

Bij ziekte van een leerkracht zal er zo snel mogelijk voor een invaller worden gezorgd.

We doen onze uiterste best om lesuitval  te voorkomen. Het kan echter voorkomen dat het niet lukt om een invaller te regelen omdat er niet eentje beschikbaar was. Dit wordt veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt en door wet en regelgeving. Omdat het grote problemen veroorzaakt bij de ouders, proberen we de eerste dag van de ziekte intern op te lossen. Als er dan geen inval beschikbaar is, zijn we genoodzaakt groepen vrij te geven. We zullen trachten dit tot het minimum te beperken.

We proberen u hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen. Meestal zal dit gebeuren via Parro. Als het dan toch zou gebeuren is het goed dat u mogelijke opvang achter de hand  voor de opvang van uw kind(eren). Mocht dit echt niet te realiseren zijn, wordt uw kind(eren) op school (in een andere groep) opgevangen!

De afwezigheid van leerkrachten i.v.m. scholing bezoeken van congressen e.d. is van te voren ingepland. Het is dan vooraf bekend welke leerkracht er voor de groep komt. (het kan echter ook voorkomen dat er dan ook geen inval beschikbaar is. Ook dan geldt de regel, als het intern op te lossen is doen we dat, als dat niet lukt dan zijn we genoodzaakt de groep vrij te geven.).  

Vervangende leerkrachten hebben evenals de vaste leerkrachten een sollicitatieprocedure doorlopen. Voor u als ouder betekent dit dat u de vervangende leerkracht net zo op zijn of haar handelen kunt aanspreken als iedere andere leerkracht binnen de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven