Christelijk Daltonschool De Groen

Langewijk 436 7701 AT Dedemsvaart

Schoolfoto van Christelijk Daltonschool De Groen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de christelijke Daltonschool De Groen. 

De Groen is een christelijke Daltonschool aan de rand van Dedemsvaart. Het is één van de veertien scholen van stichting Chrono gevestigd in Hardenberg. Met plezier en passie geeft het onderwijsteam van De Groen onderwijs aan ongeveer 176 leerlingen.

Ons motto is:

Je ontwikkelen op De Groen: veilig, vertrouwd, verantwoord en nieuwsgierig. Samen denken, durven, doen!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven