Christelijk Daltonschool De Groen

Langewijk 436 7701 AT Dedemsvaart

Schoolfoto van Christelijk Daltonschool De Groen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de DaltonKindCentrum De Groen i.o. 

De Groen is een kindcentrum aan de rand van Dedemsvaart. Het is één van de veertien kindcentra van stichting Chrono. Met plezier en passie geeft het team van De Groen onderwijs & opvang aan ongeveer 176 kinderen.

Onze missie is:

Wij willen een omgeving scheppen waarin iedereen zich gelukkig en geaccepteerd voelt. Het gaat in de eerste plaats niet om leerstof, maar om elk individueel kind. We proberen steeds elk kind dat te geven wat het in de verschillende stadia van zijn/haar ontwikkeling nodig heeft. Hierin is een ieder verschillend.

Je ontwikkelen op De Groen: veilig, vertrouwd, verantwoord en nieuwsgierig, samen denken, durven, doen!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven