Basisschool De Horst

Postweg 43 - a 7957 BV de Wijk

  • De lantaarnpalen bij de hoofdingang zijn door Frank Halmans gemaakt naar ontwerp van de leerlingen na het Kunstproject in 2012.
  • Om het kleuterplein uitdagender te maken, hielpen ouders mee met het maken van plannen en met de aanleg.
  • Op De Horst zijn verschillende ruimtes die voor, tijdens en na schooltijd gebruikt worden door KDV, VSO en BSO.
  • Er is een afwisselend aanbod van Culturele expressie, waaronder danslessen voor onze leerlingen in het speellokaal.
  • Tijdens Keuzewerk mogen kinderen bouwen met Kapla.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS De Horst. De school is onderdeel van Integraal KindCentrum De Horst, voor opvang en onderwijs. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van De Horst zelf. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de manier van werken op IKC De Horst en op de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontmoeten
  • ontdekken
  • ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Gemeente De Wolden is een krimp-gemeente. Ook in de Wijk worden minder baby’s geboren. Al sinds 2009/2010 stromen er minder kinderen de school in dan uit. Toch leek er in 2015-2016 een kleine opleving te onstaan. Omdat er een nieuwe woonwijk opgeleverd is (Dunninge 3) leek er een groei te ontstaan in de onderbouw. Toch worden er nog steeds ieder jaar meer leerlingen vanuit groep 8 uitgeschreven dan in groep 1 ingeschreven.  

De provincie Drenthe noemt een krimp van 17,3 % van gemeente De Wolden tot 2025 (Bron:CMO STAMM - Drentse Onderwijs-monitor 2016). We maken prognoses met behulp van het geboortecijfer van gemeente De Wolden van het dorp de Wijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

U vindt in ons gebouw, in dezelfde vleugel als waarvan de school gebruik maakt, ook aantrekkelijk ingerichte ruimtes voor voor- en naschoolse opvang (VSO, BSO) en een dag-opvanggroep (KDV) voor kinderenvan 0 tot 4 jaar. Dit KDV-aanbod is inclusief een VVE/peuteraanbod, beter bekend als peuterspeelzaal. We bieden kinderen van 0-13 jaar een totaalpakket op het gebied van educatie (basisschool), opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven