De Lappendeken

Parkweg 4 6994 CN De Steeg

  • Schoolfoto van De Lappendeken
  • Schoolfoto van De Lappendeken
  • Samen nieuwsgierig naar de wereld om ons heen!
  • Schoolfoto van De Lappendeken
  • Schoolfoto van De Lappendeken

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van OBS De Lappendeken. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

De Lappendeken is een bloeiende openbare basisschool in het dorp De Steeg. Wij maken deel uit van Scholengroep Veluwezoom, stichting voor openbaar onderwijs in gemeentes Rheden en Rozendaal.
Naast de kinderen uit De Steeg, komt een groot deel van onze leerlingen uit omliggende plaatsen, m.n. Rheden en Ellecom.

Een van de zes kernwaarden van het openbaar onderwijs is ‘van en voor de samenleving’. Deze kernwaarde hebben wij binnen Scholengroep Veluwezoom vertaald in ‘Ik, jij, wij’ waarmee wij deze kernwaarde binnen de Scholengroep Veluwezoom bijzondere aandacht geven.
'Ik, jij, wij' geeft richting aan ons dagelijks handelen: IK ben nieuwsgierig naar de ander JIJ bent anders, gelukkig maar! WIJ komen samen verder 

Meer informatie kunt u vinden op de website van onze school (www.lappendeken-desteeg.nl).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ondernemingszin
  • Binnen & Buiten leren
  • Groepsdoorbrekend werken
  • Digitale geletterdheid
  • Betrokkenheid & Welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn schooljaar 2020-2021 gestart met 114 leerlingen. Naast de kinderen uit de Steeg, komt een substantieel deel van onze leerlingen ook uit de omliggende plaatsen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven